munkhammars lada

en gotländsk kalkstenlada med galleri, utställningar och modekläder öppet sommaren 2020: 24 juli – 2 aug, kl 13-17

Utställare – De vie form

”Jag försöker bevara livets form ur svenskt ädelträ. Med utgångspunkt i breda plankor letar jag hur livets form bäst kan presenteras och lyfta trädets vackra ådring, kvistar och sprickor. Att låta trädets skönhet få tala till oss i många år efter det att suset i deras kronor tystnat. Att låta trädets skönhet få leva vidare […]

Nya galleriet!

Den ”nya” delen av Munkhammarslada. Ett galleri?